Naszą kadrę dydaktyczną tworzą również nauczyciele akademiccy z wieloletnim doświadczeniem naukowym i praktycznym pracujący na co dzień w Wyższej Szkole Planowania Strategicznego oraz pracownicy placówek medycznych z kraju i z zagranicy.

Nauczyciele Akademickiego Liecum Ogólnokształcącego są egzaminatorami OKE.

Uczniowie, oprócz kształcenia w wysoko wyspecjalizowanych pracowniach i laboratoriach będą mieli możliwość uczestnictwa w zajęciach w Centrum Symulacji Medycznej, w skład którego wchodzą nowoczesne sale dydaktyczne, sala Szpitalnego Oddziały Ratunkowego, nowoczesny i specjalistyczny sprzęt do prowadzenia symulacji medycznej w stanach zagrożenia życia u dorosłych i dzieci. Dodatkowym atutem naszego centrum jest w pełni wyposażony ambulans ratunkowy, który wykorzystywany jest jako mobilne centrum symulacji medycznej.

Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego uruchomiła Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej, gdzie uczniowie będą mogli na najnowocześniejszych symulatorach poznać specyfikę pracy kadr medycznych na oddziałach szpitalnych.

Pracownie i laboratoria wyposażone są w najnowszej generacji pomoce dydaktyczne oraz ergonomiczne meble.

Kładziemy nacisk na naukę języków obcych, m.in. języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego nie tylko w zakresie ogólnym, ale również języka branżowego medycznego.

Uczniowie będą mogli brać udział w kole naukowym Wyższej Szkoły Planowania Strategicznego MEDICUS oraz w innych, zgodnych z ich zainteresowaniami, m.in. biologiczno-chemicznym, ekonomicznym, matematyczno-fizycznym, humanistycznym, dziennikarsko - fotograficznym.

Posiadamy umowy i porozumienia o współpracy z instytucjami i uczelniami w kraju i za granicą, m.in. z TOPR, GOPR, WOPR, SAR, Grupą Poszukiwawczo-Ratowniczą z psami, Wyższą Szkołą Oficerską Sił Powietrznych w Dęblinie, Akademią Wojsk Lądowych we Wrocławiu, z którymi będą przeprowadzane ciekawe zajęcia pozalekcyjne oraz warsztaty m.in. z udzielania pierwszej pomocy.

Dla naszych uczniów przewidujemy również obozy rekreacyjno-sportowe i surwiwalowe oraz spotkania z ciekawymi ludźmi, co umożliwi uczniom w sposób niekonwencjonalny i ciekawy powiększać swoją wiedzę oraz rozwijać zainteresowania.

Uczniowie będą mogli uczestniczyć w wykładach, warsztatach i ćwiczeniach prowadzonych w Wyższej Szkole Planowania Strategicznego i innych uczelniach.

Poza tradycyjnymi zajęciami z wychowania fizycznego oferujemy możliwość wyboru sekcji sportowych m.in. jeździeckiej, sztuk walki, sekcję kulturystyki i fitness, pływacką, górską.

Uczniowie będą mogli brać czynny udział w aktywnie działającym Klubie Podróżnika.

Stosujemy atrakcyjny system motywacyjny dla naszych uczniów poprzez nagrody Założyciela, Dyrektora, nagrody rzeczowe, finansowe oraz atrakcyjne wycieczki.

Kadra Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego dużą wagę przywiązuje do stworzenia rodzinnej, życzliwej atmosfery, gdzie uczeń jest zawsze najważniejszy, a rodzice mają wpływ na realizację zadań dydaktyczno-wychowawczych.

Dzięki zadaniom jakie stawia sobie nasza szkoła uczniowie nie będą zmuszeni korzystać z korepetycji.

Postępujemy w myśl zasady Janusza Korczaka „Staram się dziecko zrozumieć, nie szkodzić mu, stwarzać mu warunki i bodźce, aby chciało być lepsze. Dobry człowiek to taki, który czuje co drugi czuje!”.