DYREKTOR AKADEMICKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

mgr Elżbieta Godyń

Telefon kontaktowy: 32 739 03 04