humanistyczny 

Przedmioty rozszerzone: język angielski, (języki obce - niemiecki, hiszpański - zwiększona liczba godzin) język polski

REKRUTACJA ON-LINE - SYSTEM VULCAN

Klasa adresowana jest do młodzieży kreatywnej, ciekawej świata, pragnącej rozwijać swoje twórcze pasje, zainteresowanej problematyką medialną, historyczną, społeczną, prawną i kulturoznawczą. Także dla tych, których pasją są: teatr, kino, muzyka, sztuki piękne, dziennikarstwo. Jak również dla uczniów szczególnie zainteresowanych nauką języków zarówno polskiego, jaki i języków obcych. Młodzież ma szansę rozwijania swoich umiejętności lingwistycznych na poziomie rozszerzonym z języka polskiego i z języka angielskiego, natomiast drugim językiem jest język niemiecki lub hiszpański. Sprawności językowe doskonalimy nie tylko w ramach zajęć w szkole, ale też podczas wyjazdów do Londynu, jak również wyjazdów edukacyjno - krajoznawczych i warsztatów w Niemczech i Hiszpanii. Klasa przygotowuje nie tylko do podjęcia studiów na kierunkach filologicznych, ale przede wszystkim do podniesienia swoich kwalifikacji na rynku pracy.

W TEJ KLASIE PROPONUJEMY
  • olimpiady i konkursy języka angielskiego, niemieckiego lub hiszpańskiego ,
  • udział w konferencjach i warsztatach organizowanych przez uczelnie wyższe,
  • przygotowanie do egzaminów językowych,
  • wyjścia do teatrów, kin i udział w wybranych wydarzeniach kulturalnych w szczególności ukierunkowanych na przekaz w języku obcym, bieżące imprezy dotyczące kultury, literatury i filmu angielskiego i niemieckiego, hiszpańskiego m.in. coroczny udział w Tygodniu Filmu Niemieckiego, Hiszpańskiego czy anglojęzycznych przedstawieniach teatralnych,
  • Udział w konkursach literackich,
  • Lekcje muzealne,
  • Doskonale zaopatrzona biblioteka w lektury do nauki języka angielskiego i niemieckiego oraz bestsellery w oryginalnej wersji językowej,
  • Niestandardowe zajęcia, np. warsztaty muzyczne czy literackie czy warsztaty integracyjno-szkoleniowe w ramach,
  • Lekcje z wykorzystaniem gier dydaktycznych, dzięki którym zajęcia są różnorodne.
  • języki: j. angielski (podstawa lub rozszerzenie) i język niemiecki lub hiszpański