PRZEDMIOTY ROZSZERZONE

Przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, język angielski, informatyka

W tej klasie proponujemy

W TEJ KLASIE PROPONUJEMY:
  • Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych i pokazach fizycznych;
  • Pracę z Internetem, przy użyciu najnowszych pomocy naukowych;
  • Dyskusje panelowe, seminaria, wykłady i prezentacje uczniowskie, zajęcia warsztatowe;
  • Przygotowanie do udziału w olimpiadzie informatycznej, konkursów matematycznych i fizycznych;
  • Na lekcjach matematyki pokażemy Ci, jak stosować zdobytą wiedzę i umiejętności na innych zajęciach, takich jak fizyka i matematyka.