PRZEDMIOTY ROZSZERZONE

Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia,  język angielski, języki obce (język niemiecki, język hiszpański)

Uczniowie

Uczniowie będą mieli okazję udziału w wyjazdach m.in. do Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, Muzeum Anatomii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i innych.

Klasy medyczne

Klasy medyczne adresowane są do uczniów zainteresowanych w przyszłości studiami na kierunkach medycznych. Rozszerzone nauczanie chemii i biologii oraz edukacja medyczna umożliwiają doskonałe przygotowanie do studiów medycznych na kierunkach: lekarskim, ratownictwie medycznym, pielęgniarstwie, położnictwie, stomatologii, fizjoterapii itd.

Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe: m.in.: pierwsza pomoc medyczna, zajęcia w Centrum Symulacji Medycznej, ratownictwo górskie i wodne.

Uczniowie, oprócz kształcenia w wysoko wyspecjalizowanych pracowniach i laboratoriach będą mieli możliwość uczestnictwa w zajęciach w Centrach Symulacji Medycznej, w skład którego wchodzą nowoczesne sale dydaktyczne, sala Szpitalnego Oddziały Ratunkowego, nowoczesny i specjalistyczny sprzęt do prowadzenia symulacji medycznej w stanach zagrożenia życia u dorosłych i dzieci. Dodatkowym atutem naszego centrum jest w pełni wyposażony ambulans ratunkowy, który wykorzystywany jest jako mobilne centrum symulacji medycznej. Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego posiada również Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej, gdzie uczniowie będą mogli na najnowocześniejszych symulatorach poznać specyfikę pracy kadr medycznych na oddziałach szpitalnych.