ZASADY REKRUTACJI
DO CZTEROLETNIEGO AKADEMICKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
W DĄBROWIE GÓRNICZEJ
NA ROK SZKOLNY 2023/2024

I. O PRZYJĘCIU DECYDUJĄ:

  • wynik egzaminu ósmoklasisty
  • oceny na świadectwie ukończenia szkoły
  • osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej

II. WYMAGANE DOKUMENTY:

  • Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.
  • Oryginał zaświadczenia OKE o wyniku egzaminu ósmoklasisty.
  • Fotografia szt. 1 (podpisane na odwrocie).
  • Zaświadczenia o szczególnych osiągnięciach ucznia (np. zdobyciu tytułu laureata lub finalisty konkursu przedmiotowego, olimpiady, osiągnięć sportowych).

Wymagane dokumenty przyjmowane są w sekretariacie szkoły codziennie w godzinach 8.30-15.30, przy ul. Kościelnej 6, pokój nr 4.

O przyjęciu do szkoły kandydatów spełniających podane kryteria decyduje kolejność wyboru szkół podczas rekrutacji poprzez system VULCAN składania dokumentów. Świadectwo ukończenia szkoły i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty należy dołączyć w wyznaczonym terminie do dokumentów złożonych wcześniej.

Wniosek dla kandydata

Wniosek dla kandydata do wypełnienia on-line:   pdfWNIOSEK 2024357.71 KB
Wniosek dla kandydata do pobrania w formacie ms word:  docxWNIOSEK 2024 91.94 KB

Wniosek do wypełnienia on-line można uzupełnić poprzez przeglądarkę i zapisać na komputerze następnie po jego otwarciu można wydrukować i dostarczyć do placówki ALO