NASZE ATUTY

 • Naszą kadrę dydaktyczną tworzą również nauczyciele akademiccy z wieloletnim doświadczeniem naukowym i praktycznym pracujący na co dzień w Wyższej Szkole Planowania Strategicznego oraz pracownicy placówek medycznych z kraju i z zagranicy.

 • Nauczyciele Akademickiego Liecum Ogólnokształcącego są egzaminatorami OKE.

 • Uczniowie, oprócz kształcenia w wysoko wyspecjalizowanych pracowniach i laboratoriach będą mieli możliwość uczestnictwa w zajęciach w Centrum Symulacji Medycznej, w skład którego wchodzą nowoczesne sale dydaktyczne, sala Szpitalnego Oddziały Ratunkowego, nowoczesny i specjalistyczny sprzęt do prowadzenia symulacji medycznej w stanach zagrożenia życia u dorosłych i dzieci. Dodatkowym atutem naszego centrum jest w pełni wyposażony ambulans ratunkowy, który wykorzystywany jest jako mobilne centrum symulacji medycznej.

 • Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego wkrótce uruchomi również Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej , gdzie uczniowie będą mogli na najnowocześniejszych symulatorach poznać specyfikę pracy kadr medycznych na oddziałach szpitalnych.

 • Pracownie i laboratoria wyposażone są w najnowszej generacji pomoce dydaktyczne oraz ergonomiczne meble.

 • Kładziemy nacisk na naukę języków obcych, m.in. języka angielskiego, francuskiego, niemieckiego, rosyjskiego, hiszpańskiego nie tylko w zakresie ogólnym, ale również języka branżowego medycznego, biznesowego, prawniczego i innych.

 • Uczniowie będą mogli brać udział w kole naukowym Wyższej Szkoły Planowania Strategicznego MEDICUS oraz w innych, zgodnych z ich zainteresowaniami, m.in. biologiczno-chemicznym, ekonomicznym, matematyczno-fizycznym, humanistycznym.

 • Posiadamy umowy i porozumienia o współpracy z instytucjami i uczelniami w kraju i za granicą, m.in. z TOPR, GOPR, WOPR, SAR, Grupą Poszukiwawczo-Ratowniczą z psami, Wyższą Szkołą Oficerską Sił Powietrznych w Dęblinie, Akademią Wojsk Lądowych we Wrocławiu, z którymi będą przeprowadzane ciekawe zajęcia pozalekcyjne oraz warsztaty m.in. z udzielania pierwszej pomocy.

 • Dla naszych uczniów przewidujemy również obozy rekreacyjno-sportowe i surwiwalowe oraz spotkania z ciekawymi ludźmi, co umożliwi uczniom w sposób niekonwencjonalny i ciekawy powiększać swoją wiedzę oraz rozwijać zainteresowania.

 • Uczniowie będą mogli uczestniczyć w wykładach, warsztatach i ćwiczeniach prowadzonych w Wyższej Szkole Planowania Strategicznego i innych uczelniach.

 • Poza tradycyjnymi zajęciami z wychowania fizycznego oferujemy możliwość wyboru sekcji sportowych m.in. jeździeckiej, sztuk walki, sekcję kulturystyki i fitness, pływacką, górską.

 • Uczniowie będą mogli brać czynny udział w aktywnie działającym Klubie Podróżnika.

 • Stosujemy atrakcyjny system motywacyjny dla naszych uczniów poprzez nagrody Założyciela, Dyrektora, nagrody rzeczowe, finansowe oraz atrakcyjne wycieczki.

 • Kadra Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego dużą wagę przywiązuje do stworzenia rodzinnej, życzliwej atmosfery, gdzie uczeń jest zawsze najważniejszy, a rodzice mają wpływ na realizację zadań dydaktyczno-wychowawczych.

 • Dzięki zadaniom jakie stawia sobie nasza szkoła uczniowie nie będą zmuszeni korzystać z korepetycji.

 • Postępujemy w myśl zasady Janusza Korczaka „Staram się dziecko zrozumieć, nie szkodzić mu, stwarzać mu warunki i bodźce, aby chciało być lepsze. Dobry człowiek to taki, który czuje co drugi czuje!”.

AKADEMICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
POD PATRONATEM:
WYŻSZEJ SZKOŁY PLANOWANIA STRATEGICZNEFGO