PROFIL OGÓLNY

 liter Profil ogólny adresowany jest do uczniów, którzy nie są jeszcze zdecydowani, jaką drogę swojego dalszego kształcenia wybrać.
Zgodnie z podstawą programową w pierwszym roku nauki uczeń zdobywa wiedzę w zakresie podstawowym ze wszystkich przedmiotów. Jest to rok, w którym ma czas na poznanie swoich zainteresowań i predyspozycji. Przedmioty rozszerzone uczniowie wybiorą w drugiej klasie. Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w licznych kołach zainteresowań oraz w zajęciach dodatkowych organizowanych w szkole, które przygotowując do egzaminu maturalnego oraz pomagają w wyborze dalszych kierunków kształcenia.
Proponowane rozszerzenia na profilu ogólnym: język polski, geografia / historia / wiedza o społeczeństwie, język angielski.

 

AKADEMICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
POD PATRONATEM:
WYŻSZEJ SZKOŁY PLANOWANIA STRATEGICZNEFGO