MATEMATYCZNO - INFORMATYCZNE

mathematics 3821034 1280

Przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, język angielski, informatyka

Klasa przygotowuje ucznia do podjęcia studiów na kierunkach ścisłych, informatycznych czy ekonomicznych - matematyka, fizyka, informatyka, bioinformatyka, budowa maszyn, automatyka czy ochrona środowiska,
    W TEJ KLASIE PROPONUJEMY:
  • udział w ćwiczeniach laboratoryjnych i pokazach fizycznych;
  • pracę z Internetem, przy użyciu najnowszych pomocy naukowych;
  • dyskusje panelowe, seminaria, wykłady i prezentacje uczniowskie, zajęcia warsztatowe;
  • przygotowanie do udziału w olimpiadzie informatycznej, konkursów matematycznych i fizycznych;
  • na lekcjach matematyki pokażemy Ci, jak stosować zdobytą wiedzę i umiejętności na innych zajęciach, takich jak fizyka i matematyka.
AKADEMICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
POD PATRONATEM:
WYŻSZEJ SZKOŁY PLANOWANIA STRATEGICZNEFGO