PSYCHOLOGICZNO-PRAWNICZE

books praw

Przedmioty rozszerzone: język polski, historia lub WOS, język angielski

    Klasa przeznaczona jest dla uczniów zainteresowanych naukami humanistycznymi; chcących studiować psychologię, pedagogikę, socjologię resocjalizację, kulturoznawstwo czy filozofię, a także historię, politologię, dziennikarstwo lub prawo. Niewątpliwym atutem klasy jest szeroko rozumiana formuła medialności, która pozwala rozwijać wiele kompetencji interpersonalnych. Uczniowie mają możliwość łączenia tradycji i tego co nowoczesne, nauki i zabawy, propagujemy wszelkie inicjatywy prospołeczne.
W TEJ KLASIE PROPONUJEMY
  • zajęcia dodatkowe rozwijające zainteresowania polonistyczne ,
  • warsztaty dziennikarskie lub teatralne (do wyboru),
  • dyskusje panelowe, seminaria,
  • przygotowanie do udziału w olimpiadach i konkursach,
  • poszerzenie wiadomości z zakresu wiedzy humanistycznej, historycznej, psychologii czy prawa,
  • na lekcjach pokażemy Ci, jak stosować zdobytą wiedzę i umiejętności na innych zajęciach,
  • cykliczne wyjścia do teatrów, kin, udział w wybranych wydarzeniach kulturalnych,
  • wieczory filmowe.
AKADEMICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
POD PATRONATEM:
WYŻSZEJ SZKOŁY PLANOWANIA STRATEGICZNEFGO