PLAN KLASA I

  

GODZ. LEKCYJNA DZWONKI PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
0. 7:05 - 7:50 informatyka [mat-info] [TS]informatyka [mat-info] [TS]j. angielski [gr.1] [MS] filozofia [IW] j. hiszpański [j.hisz.] [AP]
j. niemiecki [j.niem.] [MK]
matematyka [JD] informatyka [gr.1] [TS]informatyka [gr.1] [TS]wf [gr.2] [EZ]
1. 8:00 - 8:45 j. angielski [gr.1] [MS]j. angielski [gr.1] [MS]wf [gr.2] [EZ] zaj. wych. [JD]  j. hiszpański [j.hisz.] [AP]
j. niemiecki [j.niem.] [MK]
informatyka [gr.2] [TS]informatyka [gr.2] [TS]j. angielski [gr.1] [MS] j. polski [IW]
2. 8:55 - 9:40 j. angielski [gr.2] [MS]j. angielski [gr.2] [MS]wf [gr.1] [EZ] matematyka [JD] biologia [AI] j. angielski [gr.1] [MS]j. angielski [gr.1] [MS]j. angielski [gr.2] [DK] wos [hum] [MA]
3. 9:50 - 10:35 j. polski [IW] matematyka [JD] biologia [med] [AI] j. angielski [gr.1] [DK]j. angielski [gr.1] [DK]j. angielski [gr.2] [MS]j j. polski [hum] [IW]
4. 10:45 - 11:30   historia [RK] biologia [gr.1] [AI]biologia [gr.1] [AI]wf [gr.2] [EZ] wos [MA]  
5. 11:45 - 12:30   historia [RK]   j. polski [IW]  
6. 12:40 - 13:25   j. angielski [gr.2] [MS]
wf [gr.1] [EZ]
  j. polski [IW]  
7. 13:35 - 14:20   j. angielski [gr.2] [MS]
wf [gr.1] [EZ]
  chemia [JŁ]  
8. 14:30 - 15:15   geografia [WB]   fizyka [JJ]  
9. 15:20 - 16:05   filozofia [IW]   chemia [med] [JŁ]chemia [med] [JŁ]matematyka [mat-info] [JD]  
 10.            

 

PLAN KLASA II
GODZ. LEKCYJNA DZWONKI PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
0. 7:05 - 7:50 biologia [med] [AI]biologia [med] [AI]geografia [ling] [WB]   biologia [med] [AI]
informatyka [mat-info] [TS]
informatyka [TS] j. niemiecki [j.niem.] [MK]
wos [ling] [MA]
1. 8:00 - 8:45 j. polski [EG]   biologia [AI] matematyka [JD] j. niemiecki [j.niem.] [MK]/
wos [ling] [MA]/td>
2. 8:55 - 9:40 j. polski [EG]   fizyka [JJ] matematyka [JD] j. angielski [DK]
3. 9:50 - 10:35 wf [EZ]   j. polski [EG] j. polski [EG] wos [MA]
4. 10:45 - 11:30 j. angielski [DK]   biologia [AI] j. angielski [DK] wf [EZ]
5. 11:45 - 12:30 j. angielski [DK]     j. angielski [DK] wf [EZ]
6. 12:40 - 13:25 zaj. wych. [DK] historia [RK]   chemia [JŁ] j. hiszpański [j.hisz.] [MC]
7. 13:35 - 14:20 przedsięb. [WB] historia [RK]   matematyka [JD] j. hiszpański [j.hisz.] [MC]
8. 14:30 - 15:15 geografia [WB] matematyka [JD]   chemia [med] [JŁ]  
9. 15:20 - 16:05 geografia [WB] chemia [med] [JŁ]chemia [med] [JŁ]matematyka [mat-info] [JD]    
10.     matematyka [mat-info] [JD]