przyrodniczy 

 Przedmioty rozszerzone: matematyka, biologia, chemia.

REKRUTACJA ON-LINE - SYSTEM VULCAN

 Klasa przygotowuje ucznia do podjęcia studiów na kierunkach medycznych i politechnicznych, weterynarii, biochemii, biotechnologii, ochronie środowiska itd.

W TEJ KLASIE PROPONUJEMY:
  • zajęcia terenowe – wycieczki do placówek naukowo-badawczych, stacji hydrologicznych, placówek służby zdrowia i ochrony środowiska;
  • pracę z Internetem, przy użyciu najnowszych pomocy naukowych;
  • dyskusje panelowe, seminaria, wykłady i prezentacje uczniowskie, zajęcia warsztatowe;
  • przygotowanie do udziału w olimpiadzie biologicznej, ekologicznej oraz do konkursów matematycznych i chemicznych;
  • poszerzenie wiadomości z zakresu chemii organicznej, nieorganicznej, fizycznej i analitycznej;
  • na lekcjach matematyki pokażemy Ci, jak stosować zdobytą wiedzę i umiejętności na innych zajęciach, takich jak fizyka i chemia