DYREKCJA

DYREKTOR AKADEMICKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
mgr Danuta Szopa
Telefon kontaktowy: +32 264 74 75 wew.: 25
KONTAKT
MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWEAKADEMICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
POD PATRONATEM:
WYŻSZEJ SZKOŁY PLANOWANIA STRATEGICZNEFGO