DYREKCJA

DYREKTOR AKADEMICKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
mgr Elżbieta Godyń
Telefon kontaktowy: 32 739 03 04
AKADEMICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
POD PATRONATEM:
WYŻSZEJ SZKOŁY PLANOWANIA STRATEGICZNEFGO