LINGWISTYCZNE

books praw

Przedmioty rozszerzone: język angielski, (języki obce -  niemiecki, hiszpański - zwiększona liczba godzin) język polski 

   Klasa adresowana jest do młodzieży szczególnie  zainteresowanej nauką języków zarówno polskiego, jaki i języków obcych. Uczniowie mają szansę rozwijania swoich umiejętności lingwistycznych na poziomie rozszerzonym z języka polskiego i z języka angielskiego, natomiast drugim językiem jest język niemiecki. Sprawności językowe doskonalimy nie tylko w ramach zajęć w szkole, ale też podczas wyjazdów do Londynu, jak również wyjazdów edukacyjno - krajoznawczych i warsztatów w Niemczech i Hiszpanii. Klasa przygotowuje nie tylko do podjęcia studiów na kierunkach filologicznych, ale przede wszystkim do podniesienia swoich kwalifikacji na rynku pracy.
W TEJ KLASIE PROPONUJEMY
 • olimpiady i konkursy języka angielskiego, niemieckiego lub hiszpańskiego ,
 • udział w konferencjach i warsztatach organizowanych przez uczelnie wyższe,
 • przygotowanie do egzaminów językowych,
 • wyjścia do teatrów, kin i udział w wybranych wydarzeniach kulturalnych w szczególności ukierunkowanych na przekaz w języku obcym, bieżące imprezy dotyczące kultury, literatury i filmu angielskiego i niemieckiego, hiszpańskiego m.in. coroczny udział w Tygodniu Filmu Niemieckiego, Hiszpańskiego czy anglojęzycznych przedstawieniach teatralnych ,
 • Udział w konkursach literackich ,
 • Lekcje muzealne ,
 • Doskonale zaopatrzona biblioteka w lektury do nauki języka angielskiego i niemieckiego oraz bestsellery w oryginalnej wersji językowej,
 • Niestandardowe zajęcia, np. Warsztaty muzyczne czy literackie czy warsztaty integracyjno-szkoleniowe w ramach,
 • Lekcje z wykorzystaniem gier dydaktycznych, dzięki którym zajęcia są różnorodne.
 • Języki: j. angielski (podstawa lub rozszerzenie) i język niemiecki lub hiszpański (w zwiększonym wymiarze godzin)
AKADEMICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
POD PATRONATEM:
WYŻSZEJ SZKOŁY PLANOWANIA STRATEGICZNEFGO