ZASADY REKRUTACJI

Zasady rekrutacji
do czteroletniego Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego
w Dąbrowie Górniczej
na rok szkolny 2020/2021I. O przyjęciu decydują:
  • wynik egzaminu ósmoklasisty
  • osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej
  • średnia ocen na świadectwie ukończenia szkoły
  • ocena zachowania
II. Wymagane dokumenty:
  • Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.
  • Oryginał zaświadczenia OKE o wyniku egzaminu ósmoklasisty.
  • Fotografia szt. 1 (podpisane na odwrocie).
  • Zaświadczenia o szczególnych osiągnięciach ucznia (np. zdobyciu tytułu laureata lub finalisty konkursu przedmiotowego, olimpiady, osiągnięć sportowych).

Wymagane dokumenty przyjmowane są w sekretariacie szkoły codziennie w godzinach 8.30-15.30, przy ul. Kościelnej 6, pokój nr 4.

DANE KONTAKTOWE - KLIKNIJ

O przyjęciu do szkoły kandydatów spełniających podane kryteria decyduje kolejność składania dokumentów. Świadectwo ukończenia szkoły i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty należy dołączyć w czerwcu do dokumentów złożonych wcześniej.

Procedura rekrutacji obejmuje rozmowę kwalifikacyjną z dyrektorem szkoły oraz podpisanie umowy kształcenia.

AKADEMICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
POD PATRONATEM:
WYŻSZEJ SZKOŁY PLANOWANIA STRATEGICZNEFGO